Regler på Nya Fun House


Regler på FunHouse

För att göra ert besök hos oss så roligt och trivsamt som möjligt har vi några enkla regler som måste alltid följas: 

 • Alla barn måste komma i sällskap av en myndig person. All lek sker på egen risk. Föräldrar ansvarar för sina barn samt deras handlingar hos på Funhouse.
 • De vuxna skall alltid informera sina barn om Funhouse ordningsregler.
 • Alla barn måste komma med en vuxen som ansvarar för dem.
 • Vi visar varandra hänsyn,dvs vi knuffas inte i lekområdet och vi väntar på vår tur.
 • Målsman har yttersta ansvaret för sitt barn.Det är alltså INTE tillåtet att lämna sitt barn i lekområdet och sen lämna lokalen.
 • Inga skor påFunhouse. Alla besökare måste ha strumpor på fötterna.
 • All förtäring inkl. tuggummi och godis intas i vårt fina café, inte på lekytorna.
 • Det är inte tillåtet att klättra på näten eller uppför rutschkanor.
 • Funhouse regler är till för barnens säkerhet och skall även bidra till allas trivsel. Därför är det viktigt att föräldrar informerar sina barn om följande:
 • Föräldrar skall se till att barnens kläder inte innehåller föremål som kan skada dem själva, andra barn eller lekutrustningen.
 • Äldre barn skall visa hänsyn till de mindre.
 • Det är inte tillåtet att klättra i eller över säkerhetsnäten/staketen runt om lekställningarna.
 • Det är inte tillåtet att springa uppför rutschkanorna.
 • Den lilla lekställningen är endast till för barn upp till 3 år.
 • Det är inte tillåtet att bära med sig lösa lekföremål upp i lekställningarna eller in i de uppblåsbara attraktionerna då det kan skada lekutrustningen. Man får inte heller kasta runt lösa lekföremål eller kasta bollar ute på lekytan. Bollarna skall vara i bollhaven.
 • Vuxna får självklart följa med ut på lekytan, men observera att vuxna inte får hoppa/leka i de uppblåsbara attraktionerna.
 • Barn med smittsam sjukdom får ej vistas på Lekslottet pga smittorisk och ohälsa. Personal äger rätten att avvisa barn som anses vara sjuka.
 • Besökande till Lekslottet ansvarar själva för sina värdesaker.
 • Medhavd mat är ej tillåtet i våra lokaler med undantag för barnmat/allergiska besvär. Ingen förtäring får ske ute på lekytan. Föräldrar ansvarar att deras barn hela och rena inför leken.
 • Inga ytterkläder eller skor får förekomma på lekområdet. Strumpor är ett måste av hygienskäl men även av säkerhetsskäl då man befinner sig i rutschkanorna. Använd helst långärmat på barnen pga risk för friktionsskador i rutschkanorna. Glasögon får bäras på egen risk.
 • Funhouse personal äger rätt att avbryta, alternativt förhindra lek eller beteende som av säkerhetsskäl kan bedömas som farligt eller direkt opassande. Personalen eller dess företrädare har även rätt att avhysa barn och/eller vuxna som inte följer Funhouse uppsatta regler eller som på annat sätt uppträder olämligt eller störande för övriga gäster.
 • Funhouse ansvarar för en så säker lekmiljö som möjligt och finns alltid tillhands om hjälp behövs. Funhouse personal har genomgått brandutbildning och kan ge första hjälpen.
 • Våra lokaler följer alla säkerställda krav på både lekutrustning och säkerhet.

 

toppbild_lanna3